Fri25042014

Last update05:28:02 AM GMT

Back Hoạt động Tuyên truyền cơ sở Khẩu hiệu tuyên truyền

Khẩu hiệu tuyên truyền

9. KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2013)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2013)
 2. NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ “XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN, MANG ĐẬM BẢN SẮC DÂN TỘC, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
  (Trích văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX)
 3. NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO TOÀN DIỆN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC”
  (Trích văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX)
 4. GIÁO DỤC LÀ CHÌA KHÓA CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
  (Khẩu hiệu tuyên truyền tại Công văn số 5295/BGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 8 năm 2013
  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời)
 5. NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

8. KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2013)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2013)
 2. PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
 3. ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH.
 4. “ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT
  THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG.”
  (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh)

7. KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2013)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM LẦN THỨ 96 CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2013)
 2. TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA BẤT DIỆT.

6. KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2013)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2013)
 2. PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÍCH CỰC HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
 3. PHẤN ĐẤU VÌ MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM.