Mon21042014

Last update07:51:54 PM GMT

Back Hoạt động Tuyên truyền cơ sở Khẩu hiệu tuyên truyền

Khẩu hiệu tuyên truyền

13. KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 – 19/12/2013)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 – 19/12/2013)
 2. TINH THẦN NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN BẤT DIỆT.

12. KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH (6/12)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 24 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (06/12/1989 - 06/12/2013)
 2. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÍCH CỰC CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC.
 3. HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI.

11. NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG CHỐNG AIDS (1/12)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG CHỐNG AIDS (1/12/2013
 2. THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS LÀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN.
 3. KHÔNG KỲ THỊ, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS.
 4. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030.

10. KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA (23/11/1940 - 23/11/2013)

 • PDF.
 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA (23/11/1940 - 23/11/2013)
 2. TINH THẦN NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA BẤT DIỆT.
 3. NÊU CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN MINH, HIỆN ĐẠI.