Fri18042014

Last update07:48:21 PM GMT

Back Hoạt động Tuyên truyền cơ sở Khẩu hiệu tuyên truyền VIII. KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8)

VIII. KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8)

  • PDF.

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8/1945 – 28/8/2013).
2. “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC” LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN ĐẢNG,
TOÀN DÂN.
3. TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”, PHỤC VỤ ĐẮC LỰC SỰ NGHIỆP ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC


Tin mới hơn:
Tin trước đây: