Thu17042014

Last update08:44:21 PM GMT

Back Hoạt động Tuyên truyền cơ sở Khẩu hiệu tuyên truyền VII. KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH (02/9)

VII. KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH (02/9)

  • PDF.

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2013) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2013).
2. TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 MUÔN NĂM.
3. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM.
4. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM.
5. SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.
6. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013.
7. ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX.
8. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG.
9. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH.


Tin mới hơn:
Tin trước đây: